Galgeweg 55

Naaldwijk

Op aanvraag

Omschrijving Kenmerken Foto's Kaart

Omschrijving

Het betreft een surplus van 1.150 m2 boezemwater welke ingezet kan worden binnen een straal van circa 2,5 kilometer rond verkeerspunt Westerlee. Het surplus is derhalve inzetbaar in grote delen van de kernen Naaldwijk, De Lier, ’s-Gravenzande, Maasdijk en Maasland. Onderstaand is het gebied waarbinnen de demping moet plaatsvinden met een rode omlijning indicatief weergegeven. Wenst u binnen dit gebied sloten te dempen en ontbreekt u de ruimte om vervangend water te graven dan is dit surplus onder voorwaarden inzetbaar. Verkoop van het gehele surplus in één transactie heeft de voorkeur, doch verkoop in delen bespreekbaar.