Randweg 3

Poortvliet

Op aanvraag

Op aanvraag
Omschrijving Kenmerken Foto's Kaart

Omschrijving

TE HUUR en/of TE KOOP
Glastuinbouwopstanden van ca. 2,65 ha met bedrijfswoning op 38.480 m² ondergrond
Gelegen op zeer strategische locatie nabij de N286, richting Tholen.
Huurprijs en Vraagprijs : Op aanvraag
Oplevering : Per 1 januari 2023

Algemeen
De te huren/te koop zijnde locatie is gelegen aan een openbare en goed verharde weg in het buitengebied van Poortvliet met zeer goede ontsluiting naar de N286. Het bestaat uit een bedrijfswoning met enkele glasopstanden, bedrijfsruimte en aanhorigheden.

Dit glastuinbouwbedrijf bestaat uit een 3-tal aaneengeschakelde kassen, welke in 3 fases zijn opgetrokken.

Kas I (ca. 13.400 m²) is voorzien van:
• Een poothoogte van ca. 5.5 m
• Tralie van 8,00 m
• 125 cm breed 205 cm lang dekglas
• 2x1/2 luchtramen
• 5 Pvc-leidingen per tralie + 5 druppelleidingen
• Bouwjaar omstreeks 2008
• Verwarming middels 5x2- 51-ers

Kas II (ca. 6.700 m²) is voorzien van:
• Een poothoogte van ca. 4,00 m
• Tralie van 8,00 m
• 112,5 cm breed en 205 cm lang dekglas
• 2x1/2 luchtramen
• Pvc-leiding en/of druppelslangen 2 x 5
• Verwarming middels 5x2-51-ers

Kas III (ca. 6.400 m²) is voorzien van:
• Een poothoogte van ca. 3,25 m
• Tralie van 6,40 m
• 100 cm breed en 165 cm lang dekglas
• 2x 1/2 luchtramen
• Pvc-leiding en/of druppelslangen + 2 leidingen bovenberegening
• Verwarming middels 3x2- 51-ers

Overige voorzieningen
• Waterbassin van ca. 5.000 m³ inhoud.
• Verwarmingsketel met “Goedkoop”-LOWNOX-brander.
• DS-verwarmingsketel met “Goedkoop”-brander.

Bedrijfswoning
Bij het bedrijf kan ook een bedrijfswoning gehuurd worden.
Het betreft een normaal gangbare woning met zadeldak, welke oorspronkelijk omstreeks 1972 is gebouwd en met een inhoud van ca. 436 m³.
In de brochure is een schematische plattegrond opgenomen.

Kadastrale bekendheid

Gemeente Sectie Nummer Grootte
Poortvliet M 1172 0 ha 03 a 65 ca
Poortvliet M 1363 0 ha 26 a 60 ca
Poortvliet M 1366 0 ha 00 a 69 ca
Poortvliet M 1367 2 ha 77 a 26 ca
Poortvliet M 1396 0 ha 07 a 80 ca
Poortvliet M 1397 0 ha 68 a 80 ca
============
Totaal 3 ha 84 a 28 ca

Bestemming
Volgens mededeling van de gemeente Tholen heeft het object deels de bestemming:
Enkelbestemming “Agrarisch”
Dubbelbestemming “Waarde archeologie-2”
Bouwvlak
Functieaanduiding “Glastuinbouw”
en deels
Enkelbestemming “Agrarisch”
Dubbelbestemming “Waarde archeologie-2”