Gevlochtsebaan

Heusden gem. Asten

Op aanvraag

Bekijk alle informatie over dit object

u wordt doorverwezen naar de site van de makelaar

Informatie Informatie
Omschrijving Kenmerken Foto's Kaart

Omschrijving

Gelegen in het Glastuinbouwgebied van Asten-Heusden bieden wij u een kavel van ca. 9,69.00 ha aan ten behoeve van nieuwbouw van een glastuinbouwcomplex. Het gehele perceel is bestemd als Agrarisch – Glastuinbouwgebied 1. De mogelijkheid bestaat om de naastgelegen (burger)woning op ca. 0,80.00 ha mee te kopen.

ALGEMEEN
Oppervlakte: ca. 9,69.00 ha
Bestemming: Agrarisch – Glastuinbouwgebied 1
Aanvaarding: in overleg
Vraagprijs: op aanvraag

BESTEMMINGSPLAN
De locatie is gelegen in het bestemmingsplan Buitengebied Asten, vastgesteld door de Raad van de gemeente Asten op 18 april 2017 en heeft daarin de bestemming: Agrarisch – Glastuinbouwgebied 1
met aanduiding:
-Gebiedsaanduiding overige zone – concentratiegebied glastuinbouw
-Gebiedsaanduiding overige zone – urgentiegebied

KADASTRAAL
Kadastraal bekend gemeente Asten, sectie P, nummer 360 (ged.), groot ca. 9,69.00 ha

NUTSVOORZIENINGEN
Op het perceel zijn momenteel geen nutsvoorzieningen aanwezig. Deze dienen nog gerealiseerd te worden. Globale prijsopgave is beschikbaar.

WET NATUURBESCHERMING:
Er is momenteel geen vergunning aangevraagd of verleend in het kader van de Wet natuurbescherming. Bij het verwarmen van kassen kan er door de emissie van NOx mogelijk sprake zijn van vergunningplicht in het kader van de Wet natuurbescherming.