Marisbaan

Grashoek

Op aanvraag

Bekijk alle informatie over dit object

u wordt doorverwezen naar de site van de makelaar

Informatie Informatie
Omschrijving Kenmerken Foto's Kaart

Omschrijving

Wij bieden u te koop aan een courant perceel cultuurgrond en tevens een zeer interessante ontwikkellocatie voor (glas)tuinbouw!

Het perceel heeft een oppervlakte van circa 12 ha en is gelegen in het buitengebied van Grashoek. Het perceel grenst aan de openbare weg en is goed bereikbaar.

Bestemmingsplan:
De percelen zijn gelegen in het bestemmingsplan Buitengebied Peel en Maas van de gemeente Peel en Maas. Het plan is deels onherroepelijk in werking (vastgesteld 2014-12-24) en heeft de volgende bestemmingen:
– Enkelbestemming: Agrarisch
– Dubbelbestemming: Waarde Archeologie-4
– Gebiedsaanduiding: Bolle akkers
– Gebiedsaanduiding: Concentratiegebied glastuinbouw 1
– Gebiedsaanduiding: Reconstructiewetzone-verwevingsgebied
– Gebiedsaanduiding: Wro- zone wijzigingsgebied 1 ob

Ter plaatse van de aanduiding ‘concentratiegebied glastuinbouw 1’ zijn de gronden tevens bestemd als glastuinbouw concentratiegebied met mogelijkheden voor nieuwvestiging. De gemeente staat in beginsel positief tegenover ontwikkelingen binnen het “concentratiegebied glastuinbouw 1”. Er valt te denken aan:
1. Vestiging van een glastuinbouwbedrijf met bijbehorende bedrijfsloods en watertechnische voorzieningen;
2. Vestiging van een boomkwekerijbedrijf met glasopstanden/tunnels, bedrijfsloods, containervelden en watertechnische voorzieningen;
3. Vestiging van een zachtfruitbedrijf met glasopstanden, teelttunnels, bedrijfsloods, containervelden en watertechnische voorzieningen;

U dient zelf nader overleg te plegen met de gemeente Peel en Maas over de eventuele invulling hiervan. Aan bovenstaande informatie en de afbeelding kunnen geen rechten worden ontleend.

Bodem en gebruik:
De grondsoort is zand. De laatste vier jaren is het perceel in gebruik geweest als grasland en voor de teelt van mais.

Bijzonderheden:
– Het perceel is voorzien van een beregeningsput. Deze maakt onderdeel uit van de koop.
– Het perceel is voorzien van ondergrondse leidingen met 9 hydranten.
– Het jachtrecht is verhuurd.
– Het perceel wordt geleverd vrij van pacht en/of enig ander gebruiksrecht.

Kadastrale situatie:
Helden N 42, groot: 02.68.69 ha
Helden N 43, groot: 01.86.64 ha
Helden N 44, groot: 02.13.07 ha
Helden N 48, groot: 00.49.99 ha
Helden N 41 gedeeltelijk, groot circa 02.90.00 ha
Helden N 40 gedeeltelijk, groot circa 01.55.00 ha
Helden N 50 gedeeletlijk, groot circa 00.40.00 ha

Totaal groot: circa 12.00.00 ha

Vraagprijs:
Prijs op aanvraag

Aanvaarding:
In overleg

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Job Camps
t: 06- 22536654
e: jcamps@arvalis.nl

Arvalis kantoor Venlo
Villafloraweg 1
5928 SZ VENLO
t: (0478) 57 82 57