Hoofdweg 181

De Kwakel

€ 1.095.000
k.k.


Omschrijving Kenmerken Foto's Kaart

Omschrijving

WLTM biedt u te koop aan een perceel tuinland, groot 2.26.80 ha waarop gebouwd circa 12.511 m2 glasopstanden en een verwerkingsruimte van circa 400 m2. Het geheel is gelegen aan de Hoofdweg 181 te De Kwakel.

De kwekerij is ingericht voor de groenten op substraat.
Het bedrijf kan multifunctioneel ingezet worden.
Zie bij de regels van het bestemmingsplan de vele mogelijkheden.

Aanvaarding in overleg.

Tuinland
Oppervlakte 22.680 m2, grondsoort zavel.
Kavellengte circa 295 m, kavelbreedte circa 78 m.
Drainage om de 3,20 m met put en pomp, tevens stoomdrainage 4 x per 6,40 m.
Ontsluiting door middel van een onderheide brug op de Hoofdweg.
Er is nog circa 4.000 m2 grond beschikbaar voor uitbreiding van het glasoppervlak, momenteel in gebruik als containerveld.

Bedrijfsgebouw
Gebouwd in 1988 op een onderheide fundering, oppervlakte circa 400 m2 (afmetingen circa 10 m x 40 m). Gevels opgetrokken met en stenen borstwering waarboven damwandprofielplaten. Zadeldak voorzien van stalen spanten en houten gordingen en gedekt met asbestcementgolfplaten. Goothoogte circa 4,20 m, inrijhoogte circa 4 m, nokhoogte circa 7 m. De vloer is van beton en voorzien van vloerverwarming.
Inbouw met een oppervlakte circa 100 m2 ten behoeve van kantoor, kantine en sanitaire voorzieningen, beloopbare zolder te bereiken door middel van een vaste stalen trap.
Ketelhuis met een oppervlakte van circa 60 m2.
Koelcel met een oppervlakte van circa 80 m2, type Habo.

Glasopstanden

Afdeling 1, totale oppervlakte circa 7.414 m2, bouwjaar 1988. Type tralieligger 6,40 m, poothoogte 3,50 m, kapbreedte circa 3,20 m, vakmaat 4,00 m. Onderbouw verzinkt ijzer met idem goot, met aluminium condensgoot, gevels aluminium, glasmaat dek 1,0 m met aluminium roeden
Voorzieningen:
• luchting; spantrailmechaniek, 3 x halveruitsluchtramen om en om
• scherm; draadsysteem, met LS10 doek, bouwjaar 2018, fire-proof
• verwarming; per tralie van 6,40 m
o 2 x ø 51 mm buisrailverwarming als monorail
o 8 x ø 32 mm groeibuis Forcas (waarvan enkele ontkoppelt)
• beregening; druppelsysteem
• belichting; HS2000 armaturen (buiten gebruik)
• ventilatoren
• CO2 voorziening
• betonpad circa 2,50 m breed
Bijzonderheden:
• eerste tralie, groot circa 463 m2, in gebruik als natte ruimte en voor opslag

Afdeling 2, totale oppervlakte circa 5.097 m2, bouwjaar 1998. Type tralieligger 6,40 m, poothoogte 4,00 m, kapbreedte circa 3,20 m, vakmaat 4,50 m. Onderbouw verzinkt ijzer met idem goot (gecoat), met aluminium condensgoot, gevels aluminium, glasmaat dek 1,125 m met aluminium roeden
Voorzieningen:
• luchting; spantrailmechaniek, 3 x halveruitsluchtramen om en om
• scherm; dubbelscherm op 1 dradenbed, draadsysteem, bouwjaar 2015, met LS10 doek, bouwjaar 2015, fire-proof en LS14 doek, fire-proof (open scherm) en gevelscherm
• verwarming; per tralie van 6,40 m
o 8 x ø 38 mm buisverwarming onder
• beregening; per tralie van 6,40 m, druppelbevloeiing
• belichting; HS2000 armaturen (buiten gebruik)
• CO2 voorziening
• ventilatoren
• betonpad circa 3,00 m breed
Bijzonderheden:
• hogedruk nevelinstallatie
• tussen afdeling 1 en 2 tussengevelscherm en geen vaste glaswand

Schermhal, totale oppervlakte circa 3.700 m2, bouwjaar 1998. Type Rovero 6,40 m, poothoogte 2,50 m, kapbreedte 3,20 m, vakmaat 4,50 m. Onderbouw verzinkt ijzer.

Voorzieningen:
- containerveld op afschot, voorzien van dubbel doek, recirculatiesysteem
- middenbetonpad van circa 3,00 m breed.

Ketelhuisinrichting (grotendeels buiten gebruik sinds 1 jaar)
- ketel merk SMD, bouwjaar 1988, capaciteit 2 miljoen kilocalorieen, vlampijpen deels vernieuwd in 2013.
- brander merk Goedkoop, bouwjaar 1988, capaciteit 2.300 kW, modulerend.
- verdeelstuk met diverse menggroepen.
- condensor enkel.
- CO2-installatie, centraal met centrale doseerunit met meting en melding en Co-detector, bouwjaar 1988.
- drukinstallatie; open expansieautomaat, inhoud circa 5.000 liter.
- TE-installatie; bouwjaar 1988, merk MAN, gereviseerd in 2008.

Watervoorziening / substraat
- mestbakken A en B bakken, 2 x circa 1.000 liter.
- waterbassin gegraven, bouwjaar 1988, taludzeil bouwjaar 2019, inhoud circa 1.700 m3.
- plaatijzeren voorraadsilo, bouwjaar 2017, inhoud circa 20 m3.
- substraatunit; voedingsdoseerunit voorzien van pompen, filters, bakken, hoofd- en verdeelleidingen, alles geheel compleet ten behoeve van de teelt van circa 12.000 m2 snijbloemen.
- ontsmetter, lage druk UV, bouwjaar 2017, capaciteit circa 2 m3/uur.

Bijzonderheden:
• omgekeerde osmose-installatie, type Hatenboer, bouwjaar circa 1997, capaciteit 40 m³/dag met aanvoer- en retourbron
• recirculatiesysteem
• pompinstallatie voor hogedruk nevelinstallatie, bouwjaar 2014, voor 5.000 m2

Erfverharding
Betonplaten, circa 525 m2 en beton, circa 400 m2.

Klimaatregeling
Merk Hortimax Synopta, bouwjaar 2003, ten behoeve van de sturing van beluchting, substraat, verwarming, ketelsturing, CO2, buffering, scherming, alles ten behoeve van 3 klimaatafdelingen.

Diversen
• hekwerk

Milieuvergunning
Activiteitenbesluit van toepassing.

Bestemming
Op de locatie is van toepassing het bestemmingsplan Landelijk Gebied - Glastuinbouwgebied van de gemeente Uithoorn d.d. 25 juni 2015.
De bestemming is:
- enkelbestemming Agrarisch – Glastuinbouw 1
- dubbelbestemming Waarde – Archeologie 3
- gebiedsaanduiding luchtvaartverkeerzone LIB
- bouwvlak

Zakelijke rechten / erfdienstbaarheden
Het perceel is gedeeltelijk belast met een opstalrecht nutsvoorzieningen ten behoeve van de gemeente Uithoorn.

Omzetbelasting
Indien omzetbelasting is verschuldigd over de koopsom, ofwel vanwege de overdracht van de onderneming ofwel in het kader van de herziening in de zin van de Wet op de Omzetbelasting 1968 van verkoper, komt deze omzetbelasting voor rekening van koper en is niet in de koopprijs begrepen.

Exploitatie
Het bedrijf is thans ingericht voor de teelt van groenten op substraat.

Overdrachtsbelasting
Koper kan mogelijk gebruik maken van vrijstelling overdrachtsbelasting voor de aan te kopen grond (zogenaamde cultuurgrondvrijstelling) op basis van artikel 15, lid 1, letter q van de Wet op de Belastingen van Rechtsverkeer. Voor zover verkoper of zijn rechtsopvolger(s) een beroep heeft gedaan op voornoemde vrijstelling zijn de koper(s) en zijn rechtsopvolger(s) verplicht om de termijn van 10 jaar te respecteren.

Belangrijke informatie
Het bedrijf wordt momenteel niet verwarmd. Wel zijn de diverse installaties gecontroleerd en grotendeels in functie.
Het watergeefsysteem is in functie en wordt dagelijks gebruikt.
Het dagelijks onderhoud van de installaties wordt verzocht door Lek/Habo uit Ter Aar.