Naaldwijkseweg 201

's-Gravenzande

€ 1.990.000
k.k.


Omschrijving Kenmerken Foto's Kaart

Omschrijving

Kadastrale aanduiding van de percelen
Gemeente ’s-Gravenzande - sectie L
perceelnummer 3948 - groot 0.95.00 hectare
perceelnummer 6463 - groot 0.00.48 hectare
perceelnummer 6643 - groot 0.70.20 hectare
perceelnummer 7044 - groot 0.77.36 hectare
perceelnummer 7307 - groot 0.00.46 hectare
perceelnummer 7308 - groot 0.81.76 hectare
perceelnummer 7888 - groot 0.00.32 hectare
Totaal groot 3.25.58 hectare

KAVEL TUINLAND
Oppervlakte: 3.25.58 hectare.
Kadastrale breedte: overwegend circa 170,00 meter, deels 44,00 meter en deels 75,00 meter.
Kadastrale lengte: overwegend circa 125,00 meter, deels 195,00 meter en deels 225,00 meter.
Drainage: niet aanwezig.
Grondsoort: zavelgrond.
Ligging: aan een zijlaan van de Naaldwijkseweg.
Bereikbaarheid: via eigendommen van derden.

BEDRIJFSRUIMTE
Oppervlakte: circa 400 m².
Bouwjaar: 2004/2005.
Constructie: stalen onderbouw, gevels en dek voorzien van geïsoleerde systeemplaten.
Voorzieningen: de bedrijfsruimte is onder andere voorzien van:
- dak- en gevelisolatie (systeemplaten);
- tl-verlichting;
- 2 aluminium sectiedeuren, elektrisch bedienbaar;
- aluminium schuifdeur naar glasopstanden;
- geïsoleerde aluminium schuifdeur naar glasopstanden;
- loopdeur met cijfercodeslot;
- betonvloer, deels met vloerverwarming.
Inbouw: ingebouwd, met een totale oppervlakte van 60 m², zijn de volgende ruimten:
- kantoor/computerruimte (verdieping);
- kantine (verdieping);
- sanitaire groep, bestaande uit 3 toiletten, doucheruimte en aluminium wasbak.
Notabene: De ruimten zijn voorzien van verwarming, systeemplafonds, tl-verlichting en plavuizen vloer.

WATERTECHNISCHE RUIMTE
Oppervlakte: circa 580 m².
Bouwjaar: 2004/2005.
Constructie: gegalvaniseerde warenhuisonderbouw, traliespant 9,60 meter, gevels en dek met glas in aluminium roeden.
Voorzieningen: de watertechnische ruimte is onder andere voorzien van:
- tl-verlichting;
- schuifdeur naar bedrijfsruimte;
- gedeeltelijk stelconplaten.

WATERTECHNISCHE RUIMTE/KETELHUIS
Oppervlakte: circa 125 m².
Bouwjaar: onbekend.
Constructie: gegalvaniseerde warenhuisonderbouw, traliespant 9,60 meter, gevels en dek met sandwichpanelen in aluminium roeden.
Voorzieningen: de watertechnische ruimte/ketelhuis is onder andere voorzien van:
- tl-verlichting;
- aluminium schuifdeur naar warenhuis;
- aluminium schuifdeur naar het erf;

GLASOPSTANDEN
De glasopstanden, met een totale oppervlakte van circa 25.500 m², zijn aaneengesloten gebouwd en bestaan uit 2 bouwtypen en 5 klimaatafdelingen.

Warenhuis I (afdeling 1 tot en met 4)
Oppervlakte: circa 18.300 m².
Bouwjaar: 1997 (circa 13.000 m²) en 2002 (circa 5.300 m²).
Bouwtype: traliespant 8,00 meter - kapbreedte 4,00 meter (1 traliespant 6,40 meter).
Kappen : 34 kappen van 4,00 meter breed, waarvan 24 kappen met een lengte van circa 166,00 meter en 10 kappen met een lengte van circa 38,00 meter; 2 kappen van 3,20 meter breed, waarvan 1 kap met een lengte van 110,00 meter en 1 kap met een lengte van 142,00 meter.
Constructie: gegalvaniseerde onderbouw, poothoogte circa 4,00 meter - vakmaat 4,50 meter, gevels met glas in aluminium roeden, gedekt met 112,50 centimeter breed glas in eveneens aluminium roeden.
Voorzieningen: het warenhuis is onder andere voorzien van:
- stalen goten met condensgoten;
- tweezijdige - twee-ruits halve luchtramen - spantrail luchting;
- centrale hemelwaterafvoer naar bassin/silo’s;
- scherminstallatie, 1997/2010 overwegend gerenoveerd (atlasdraden en onderwielen), met brandvertragend “Phormilux” doek (bouwjaar 2010);
- centrale CO²-installatie, bestaande uit hoofdleidingen gelegen langs de gevels, bovengronds geïnstalleerd (1 aftakking per 1,60 meter);
- zwavelpotten;
- padverlichting;
- betonnen middenpad;
- per traliespant van 8,00 meter breed:
- 10 verwarmingsbuizen (Ø 51 millimeter) in gebruik als buisrail;
- druppelleidingen (2016 – 2l) ten behoeve van de teelt van paprika’s op substraat (6 kraanvakken);
- 5 drainafvoerslangen naar centrale drainafvoer (gevel).

Warenhuis II (afdeling 5)
Oppervlakte: circa 7.200 m².
Bouwjaar: 2004/2005.
Bouwtype: traliespant 8,00 meter - kapbreedte 4,00 meter.
Kappen: 18 kappen van 4,00 meter breed en met een lengte van circa 100,00 meter.
Constructie: gegalvaniseerde onderbouw, poothoogte circa 5,00 meter - vakmaat 5,00 meter, gevels met glas in aluminium roeden, gedekt met 125 centimeter breed glas in eveneens aluminium roeden.
Voorzieningen: het warenhuis is onder andere voorzien van:
- stalen goten met condensgoten;
- tweezijdige - twee-ruits halve luchtramen - spantrail luchting;
- centrale hemelwaterafvoer naar bassin/silo’s;
- scherminstallatie, 2004/2005, met brandvertragend “Phormilux” doek (bouwjaar 2010);
- centrale CO²-installatie, bestaande uit hoofdleidingen gelegen langs de gevel, ondergronds geïnstalleerd;
- zwavelpotten;
- padverlichting;
- betonnen gevelpad;
- per traliespant van 8,00 meter breed:
- 10 verwarmingsbuizen (Ø 51 millimeter) in gebruik als buisrail;
- 5 druppelleidingen (2016 – 2l) ten behoeve van de teelt van paprika’s op substraat (2 kraanvakken);
- 5 drainafvoerslangen naar centrale drainafvoer (gevel).

VERWARMINGSINSTALLATIE
- “Danstoker” ketel, met een capaciteit van 3.663 kiloWatt (bouwjaar 1988);
- “Puripher” low Nox brander (vernieuwde kop);
- verdeelstuk met 5 groepen en pompen (frequentie gestuurd);
- “Presscon” drukinstallatie;
- rookgascondensor (bouwjaar 1990);
- CO²-installatie, voorzien van CO²-unit met CO-detector, aansluiting op “OCAP”;
- aluminium schoorsteen;
- warmteopslagtank met een inhoud van circa 800 m³ (bouwjaar 2007)
en verder tot de verwarmingsinstallatie behorende voorzieningen.

WKK-INSTALLATIE (thans nog lease, wordt als eigendom geleverd)
“MTU” gasaggregaat met een vermogen van 1 megaWatt (bouwjaar 2007), geplaatst in een geluidsisolerende container. (generator is in 2016 vernieuwd) - 40.630 draaiuren (20/05/2020).
De opgewekte elektriciteit kan worden terug geleverd aan het nutsbedrijf en de vrijgekomen warmte wordt aangewend voor de verwarming van het glastuinbouwbedrijf.

KLIMAATREGELING
“Priva Connext V.907” klimaatcomputer (bouwjaar 2016, omgebouwde "Integro"), voorzien van programma’s (up-date: 09/05/2018), onder andere ten behoeve van de luchting, verwarming, ketelsturing, warmteopslagregeling, scherming, CO²-voorziening, watervoorziening, bemesting, etc.

WATERVOORZIENING
- “Elektro” waterpomp met filter, aanzuigleiding, literteller, etc;
- pompunit, bouwjaar 1997, aangesloten op de klimaatcomputer (9 kraanvakken) en voorzien van zandfilter en 2 pompen, A- en B-bakken, loog-/zuurbak en verder tot de installatie behorende voorzieningen;
- dagvoorraadpomp;
- omgekeerde osmose-installatie met een capaciteit van 100 m³ per etmaal (bouwjaar 2005), voorzien van aanvoer- en retourbron;
- 1 plaatstalen silo met een inhoud van circa 200 m³ ten behoeve van de dagvoorraad;
- 1 plaatstalen silo met een inhoud van circa 80 m³ ten behoeve van de opvang van (vuil) drainwater;
- 4 plaatstalen silo’s, elk een inhoud van circa 200 m³, ten behoeve van de opvang van hemelwater;
- 1 plaatstalen silo met een inhoud van circa 50 m³ in gebruik als rioolbuffer;
- waterbassin (2008) (aarden wal met kunststof taludbekleding) met een inhoud van circa 2000 m³.

DIVERSEN
- Nutsvoorzieningen, bestaande uit een gas-, elektriciteits- en (bedrijfs-) waterleidingaansluiting;
- trafostation (eigendom);
- “OCAP”-aansluiting;
- rioolaansluiting;
- elektronisch oct alarm
- “Priva” padregistratie (2008);
- noodstroomaggregaat;
- geluidsinstallatie met speakers;
- erfverharding.