Achterweg 17A

Nieuwe Wetering

€ 385.000
k.k.


Bekijk alle informatie over dit object

u wordt doorverwezen naar de site van de makelaar

Informatie
Omschrijving Kenmerken Foto's Kaart

Omschrijving

EIND 2018 BESCHIKBAAR!

Omschrijving
In het glastuinbouwgebied Nieuwe Wetering, nabij de glastuinbouwgebieden Roelofarendsveen en PrimA4a te Rijsenhout wordt aangeboden deze voormalige rozenkwekerij. De kwekerij is gelegen op circa 1 kilometer vanaf de snelweg A4 (Amsterdam/Rotterdam).
Dit glastuinbouwbedrijf met een bedrijfsgebouw van 330 m2 heeft circa 8.531 m2 glasopstanden (breedkappers 8 meter en breedkappers 9,60 meter).
Het bedrijf is in gebruik als glastuinbouwbedrijf voor de teelt van palmen en trekheesters.

Ligging
Nieuwe Wetering is een dorp behorende bij de gemeente Kaag en Braassem.

Bedrijfsruimte
De bedrijfsruimte is gebouwd in 1991 en heeft een oppervlakte van 330 m2 (10,00 m x 33,00 m).
De gevels bestaan uit een stenen borstwering waarboven glas in aluminium roeden en daarboven damwandprofielplaten. Het geheel heeft stalen spanten, houten gordingen en het geisoleerde zadeldak is gedekt met damwandprofielplaten. Inpandig een voormalig ketelhuis, een ruimte waarin de waterunit en kunstmestopslag, een kantine, sanitaire voorzieningen en een koelcel. De entree is middels een Nassau overheaddeur en een loopdeur.

Afdeling 1
Deze kas is gebouwd in 1989 en heeft een oppervlakte van circa 1.056 m2. De constructie bestaat uit een breedkapper van 8,00 meter heeft een poothoogte van 3,20 meter en een vakmaat van 3,00 meter. De breedkapper heeft een doorlopende nokluchting.
Voorzieningen in de kas:
- gronddoek
- beregening middels druppelbevloeiing

Afdeling 2
Afdeling 2 is gebouwd in 1970 en heeft een oppervlakte van 2.851 m2. De constructie bestaat uit een breedkapper van 9,60 meter heeft een poothoogte van 3,20 meter en een vakmaat van 3,00 meter. De breedkapper heeft een doorlopende nokluchting.
Voorzieningen in de kas:
- gronddoek
- beregening middels druppelbevloeiing

Afdeling 3
Afdeling 3 is gebouwd in 1971 en heeft een oppervlakte van 1.984 m2. De constructie bestaat uit een breedkapper van 9,60 meter heeft een poothoogte van 3,20 meter en een vakmaat van 3,00 meter. De breedkapper heeft een doorlopende nokluchting.
Voorzieningen in de kas:
- gronddoek
- beregening middels druppelbevloeiing

Afdeling 4 (een naast gelegen afdeling, los van de overige kassen)
Afdeling 4 is gebouwd in circa 1979 en heeft een oppervlakte van 2.640 m2. De constructie bestaat uit een breedkapper van 8,00 meter, heeft een poothoogte van 3,20 meter en een vakmaat van 3,00 meter. De breedkapper heeft een doorlopende nokluchting.
Voorzieningen in de kas
- deels gronddoek
- deels beregening middels druppelbevloeiing
- de eerste kap is ingeruimd voor een voormalig ketelhuis en wateropslag (2 x silo, ieder ongeveer 35 m3 inhoud)

Ketelhuis
In het voormalige ketelhuis staat nog de verwarmingsketel (buiten gebruik en niet aangesloten), twee drukvaten en diverse aansluitingen. Buiten dit ketelhuis staat de warmteopslagtank met een inhoud van circa 120 m3.

Watertechnische ruimte
De waterpomp stuurt de druppelinstallatie aan. Vloeibare mestopslag is aanwezig.

Klimaatregeling
Op het bedrijf staat een Van Vliet klimaatcomputer (bouwjaar onbekend). Deze klimaatcomputer verzorgt de aansturing van de beluchting.

Erfverharding en overige voorzieningen
De erfverharding bestaat deels uit asfalt, en deels uit stelconplaten.
Aan de achterzijde van het bedrijf ligt een waterbassin (inhoud circa 2.000m3).

Cultuurgrond
Het perceel is globaal 85 meter breed en 200 meter lang. De grondslag is zavel.

Vergunningen
Het bedrijf valt volgens opgave van de eigenaar onder het ‘Activiteitenbesluit Milieubeheer’.

Bestemming
Het bestemmingsplan ‘Derde Tuinbouwgebied’ (gemeente Kaag en Braassem) is goedgekeurd in maart 2009.
Op de locatie is de aangewezen bestemming Agrarisch – Glastuinbouw.
Aan de voorzijde is een apart plan opgesteld (‘Achterweg 17’ gemeente Kaag en Braassem, november 2011).

Belastingen en kosten
Bij aankoop kan koper mogelijk gebruik maken van vrijstelling overdrachtsbelasting voor de cultuurgrond, voor zover er sprake is van cultuurgrondvrijstelling (artikel 15, lid 1, letter q, van de Wet op de Belastingen voor Rechtsverkeer).

Bijzonderheden
- In 2016 heeft er asbestsanering plaatsgevonden. De vrijwaringsbewijzen zijn aanwezig.
- Het bedrijf heeft een zelfstandige ontsluiting naar de openbare weg.
- Overname van personeel is niet aan de orde.
- Roerende goederen behorende bij het bedrijf zijn niet in de vraagprijs inbegrepen.

Oplevering
De oplevering vindt plaats in overleg.