Hoofdweg 162

Kudelstaart

Op aanvraag

Bekijk alle informatie over dit object

u wordt doorverwezen naar de site van de makelaar

Informatie
Omschrijving Kenmerken Foto's Kaart

Omschrijving

Omschrijving
Een glastuinbouwbedrijf met bedrijfswoning en bedrijfsgebouwen en circa 26.000 m2 glasopstanden, gelegen aan de Hoofdweg 162 te Kudelstaart, ingericht voor de teelt van rozen.

Ligging
Kudelstaart is een dorp in de gemeente Aalsmeer. Het bedrijf is gelegen aan de rand van het glastuinbouwgebied en zit aan een doorgaande route nabij de uitvalswegen naar Amsterdam en het Westland en op circa 6 km van de veiling Flora Holland Aalsmeer.

Woning
De woning (landhuis) is gebouwd in 1991 en staat op een perceel van 580 m2 (inhoud circa 600 m3). De woning is traditioneel gebouwd op geheide fundering, opgetrokken in steensmuren waarboven een zadeldak gedekt met pannen. De vloeren zijn van beton, de kozijnen van hardhout en voorzien van isolerende beglazing. Alle nutsvoorzieningen zijn aanwezig.

Bedrijfsgebouwen
Verwerkingsruimte I; gebouwd in 2005 en heeft een oppervlakte van circa 300 m2 (20 m x 15 m). Opgetrokken op geheide fundering met paneelplaten gevels met daarboven een geïsoleerd plat dak gedekt met mastiek. De vloeren zijn van beton met vloerverwarming, de kozijnen zijn van kunststof voorzien van isolerende beglazing. De ruimte is toegankelijk door middel van een overheaddeur en schuifdeuren, vrije doorrijhoogte circa 4,00 m. De verwerkingsruimte heeft een aanbouw met een oppervlakte van circa 450 m2, voorzien van kantine (circa 120 m2), toiletgroep, wasruimte en kleedlokaal. Tevens aanwezig een koelcel, gebouwd in 2005 met een inhoud van circa 320 m3.

Verwerkingsruimte II; gebouwd in ± 1990 en heeft een oppervlakte van circa 284 m2 (21 x 13,50 m). Opgetrokken op geheide fundering met steensmuren waarboven een met houten spanten en gordingen zadeldak gedekt met cementgolfplaten (type onbekend). De vloeren zijn van beton met vloerverwarming, de kozijnen van hardhout voorzien van enkel glas. De ruimte is toegankelijk door middel van een overheaddeur van 4,00 m hoog, vrije doorrijhoogte circa 4,00 m. De verwerkingsruimte heeft een inbouw met een oppervlakte van circa 180 m2 ten behoeve van kantoren en sanitaire voorzieningen.

Glasopstanden
Afdeling 1
Deze kas is gebouwd in ± 1988 en heeft een oppervlakte van circa 4.096 m2. De constructie bestaat uit een Venlo, tralieligger 6,40 m, poothoogte 3,50 meter en een vakmaat van 4,00 meter. De kas heeft een spantrailmechaniek luchting, 2 / 3 halveruitsluchtramen om en om.
Voorzieningen in de kas:
- verwarming, bovennet 4 x ø 51 mm buisverwarming en 8 x ø 28 mm buisverwarming
- beregening middels druppelbevloeiing Frans Capillair
- scherminstallatie (chrysantendoek), gevelscherm en padrolscherm
- assimilatiebelichting, breedstralers 850 stuks, diverse bouwjaren, 400 + 600 Watt lampen, 9.000 lux belichtingsniveau, voorzien van postcode en alarm
- diversen: CO2-darmen, 8 stuks ventilatoren, 50 stuks zwaveldamppotten, LVM-installatie
- dakberegening

Afdeling 2
Deze kas is gebouwd in 1988 en heeft een oppervlakte van circa 4.096 m2. De constructie bestaat uit een Venlo, tralielegger 6,40 meter, poothoogte circa 3,50 meter en een vakmaat van 4,00 meter. De kas heeft een spantrailmechaniek luchting, 2 x halveruitsluchtramen om en om.
Voorzieningen in de kas:
- verwarming, bovennet 4 x ø 51 mm buisverwarming en 8 x ø 28 mm buisverwarming
- beregening middels druppelbevloeiing Frans Capillair
- scherminstallatie, trek-duwsysteem, met LS-doek, gevelscherm, tussengevelscherm en padrolscherm
- assimilatiebelichting, breedstralers, diverse bouwjaren, 400 + 600 Watt lampen, 9.000 lux belichtingsniveau, voorzien van postcode en alarm
- diversen: CO2-darmen, 8 stuks ventilatoren, 50 stuks zwaveldamppotten, LVM-installatie
- dakberegening

Afdeling 3
Deze kas is gebouwd in ± 1993 en heeft een oppervlakte van circa 4.352 m2. De constructie bestaat uit een Venlo, tralielegger 6,40 meter, poothoogte circa 4,00 meter en een vakmaat van 4,00 meter. De kas heeft een spantrailmechaniek luchting, 2 x halveruitsluchtramen om en om.
Voorzieningen in de kas:
- verwarming, bovennet 4 x ø 51 mm buisverwarming en 8 x ø 28 mm buisverwarming
- beregening middels druppelbevloeiing Frans Capillair
- scherminstallatie, trek-duwsysteem, bouwjaar 1993, met LS-doek, gevelscherm
- assimilatiebelichting, breedstralers, bouwjaar 1993, 600 Watt lampen, 9.000 lux belichtingsniveau, voorzien van postcode en alarm
- diversen: CO2-darmen, 8 stuks ventilatoren, 50 stuks zwaveldamppotten, LVM-installatie
- dakberegening

Afdeling 4
Deze kas is gebouwd in ± 2005 en heeft een oppervlakte van circa 13.248 m2, De constructie bestaat uit een Venlo, tralielegger 12,80 meter, poothoogte circa 5,00 meter en een vakmaat van 4,50 meter. De kas heeft een spantrailmechaniek luchting, 2 x halveruitsluchtramen om en om.
Voorzieningen in de kas:
- verwarming, bovennet 12 x ø 51 mm buisverwarming en 3 x ø 61 mm buisverwarming (monorail), en 6 x ø 35 mm buisverwarming
- beregening middels druppelbevloeiing Netafim
- scherminstallatie, 2 x trek-duwsysteem, bouwjaar 2005, met LS17-doek, bouwjaar 2005, gevelscherm
- assimilatiebelichting, breedstralers, 1.300 stuks, bouwjaar 2005, 750 Watt lampen, 10.000 lux belichtingsniveau, voorzien van postcode en alarm
- diversen: CO2-darmen, ventilatoren, zwaveldamppotten
- dakberegening

Ketelhuis
Gebouwd in ± 1990 en 2005, oppervlakte circa 150 m2. Opgetrokken op betonnen fundering met gecoate damwandprofielplaten gevels en een dak van golfplaten op stalen spanten.

Ketelhuisinrichting
- ketel; merk Puripher, bouwjaar 2005, capaciteit 3 miljoen kilocalorieën, vlampijpen
- brander; merk Vitatherm, bouwjaar 2005, capaciteit 3 miljoen kilocalorieën
- verdeelstuk; met circa 6 menggroepen
- schoorsteen; aluminium
- drukinstallatie; stikstofinstallatie / expansieautomaat
- TE-installatie; bouwjaar 2004, merk Guascor met 4.000 draaiuren, 930 KWe, gereviseerd in 2017
TE 280 KWe + 1 van 300 KWe, Codinox rookgasreiniger
- warmteopslagtank; inhoud circa 280 + 56 m³, bouwjaar 2005, onderheid / open buffersysteem
- noodstroomaggregaat; bouwjaar 2005, capaciteit 60 KVA

Watervoorziening / substraat
- waterpomp; 7 Pk silo met literteller
- concentratiemeter; aanwezig
- waterbassin; gegraven bassin, taludzeil bouwjaar 2002, inhoud circa 3.000 m3 (in twee delen)
- 1 x plaatijzeren voorraadsilo’s, bouwjaar 2004, inhoud circa 80 m³
- 1 x drainsilo’s, bouwjaar 2004, inhoud circa 80 m³
- 3 x watersilo’s, bouwjaar 1995, inhoud circa 60 m³
- substraatunit; voedingsdoseerunit, bouwjaar 2003, voorzien van pompen, filters, bakken, hoofd- en verdeelleidingen, capaciteit 20 m³/uur, alles geheel compleet ten behoeve van de teelt van circa 26.000 m² rozen op substraat
- ontsmetter; Vialux hoge druk UV, capaciteit 5 m³/uur
- omgekeerde osmose-installatie, bouwjaar 2004, capaciteit 150 m³/dag met aanvoer- en retourbron
- vloeibare meststoffenopslag met injectieapparatuur, met 7 vaten, inhoud circa 1.500, 1.000, 800, 800, 800, 800 en 800 liter
- recirculatiesysteem
- ontluchter, Bruine en Bruyn

Klimaatregeling
Op het bedrijf staat een Priva Integro klimaatcomputer, bouwjaar 1989/2005. Deze klimaatcomputer verzorgt de aansturing van substraat, verwarming, beluchting, CO2 (zuiver), scherming en 4 klimaatafdelingen.

Erfverharding en overige voorzieningen
De erfverharding, circa 500 m2, bestaat uit deels siergrind, deels uit asfalt, en deels uit beton.

Vergunningen
Het bedrijf valt volgens opgave van de eigenaar onder het ‘Activiteitenbesluit Milieubeheer’
Bouwvergunningen zijn aanwezig

Bestemming
Het bestemmingsplan Kudelstaart 2006 (gemeente Aalsmeer) is goedgekeurd door G.S. in oktober 2008. Op de locatie is de aangewezen bestemming Agrarisch –glastuinbouw (art. 9), Woondoeleinden – lintbebouwing (art. 5). Een deel van het gebied valt in de zonering van het Luchtvaart Indelings Besluit.

Belastingen en kosten
Bij aankoop kan koper mogelijk gebruik maken van vrijstelling overdrachtsbelasting voor de cultuurgrond, voor zover er sprake is van cultuurgrondvrijstelling (artikel 15, lid 1, letter q, van de Wet op de Belastingen voor Rechtsverkeer).
Verkoper zit voor wat betreft de BTW in de ondernemersregeling. Voor zover BTW terugbetaald zou moeten worden in het kader van de Wet op de Omzetbelasting 1968 (herzieningsregeling) komt deze voor rekening van koper.

Bijzonderheden
- overname van personeel is niet aan de orde
- roerende goederen behorende bij het bedrijf zijn niet in de vraagprijs inbegrepen