Oude Zwarteweg 22

Klazienaveen

€ 965.000
k.k.


Bekijk alle informatie over dit object

u wordt doorverwezen naar de site van de makelaar

Informatie Informatie
Omschrijving Kenmerken Foto's Kaart

Omschrijving

TE KOOP AANGEBODEN
''Oude Zwarteweg 22, 7891 XG te Klazienaveen''

Glastuinbouwbedrijf met ca. 28.098 m²; glasopstallen met loods, overige aanhorigheden
en omliggende grond, totaal 3.18.90 ha groot

Algemeen:
Het betreft een glastuinbouwbedrijf, bestaande uit een glastuinbouwperceel met de daarop bevindende ca. 28.098 m²; glasopstanden met ca. 400 m²; ketelhuisinrichting, watervoorziening /substraat, ca. 600 m²; bedrijfsopstallen (loods) met verwerkingsruimte, kantoor, kantine, bovenverdieping (inpandige woonruimte), (6) porto-cabins / woonunit op buitenterrein en overige tot het complex behorende voorzieningen met toebehoren.
Alles met ondergrond, erf en toegangsweg, plaatselijk bekend Oude Zwarteweg 22, 7891 XG te Klazienaveen.

Kadastraal bekend; Gemeente Emmen, sectie AE, nummer 831 groot 31.890 m².

Adres:
Oude Zwarteweg 22, 7891 XG Klazienaveen, gelegen aan een doorgaande weg (Oude Zwarteweg) in een glastuinbouwgebied te Klazienaveen op korte afstand gelegen van rijksweg A37.

Omschrijving:

Kavel tuinland:
een rechthoekige kavel (dalgrond) van ca. 260 meter lang en ca. 122 meter breed.

Bedrijfsruimten:
Loods-verwerkingsruimte, groot ca. 600 m²; (ca. 40 x 15 m.) bouwjaar 1996, bestaande uit gegalvaniseerde onderbouw, gevels van stenen borstwering met daarop lichtstrook en daarboven damwandprofielplaten en geïsoleerd dak gedekt met stalenplaten.

Voorzieningen: aluminium overheaddeur (automatisch), loopdeur met code beveiliging en betonvloer.

Inbouw: kantoor annex computerruimte (ca. 3,6 m x 5,2 m.), kantine (ca. 8,8 x 3,7 m.), toiletgroep met douche, 4 toiletruimtes, magazijn, boven de inbouw tweede kantine met 6 slaapkamers, zolder, de bovenverdieping is via een separate zij ingang te bereiken.

Koelcel (Weber) inpandig in bedrijfsruimte 1, (ca. 6 x 9 x 2,5 m.), inhoud ca. 135 m³, bouwjaar 1993 (buiten gebruik).

Ketelhuis, afgescheiden van de verwerkingsruimte, groot ca. 87 m²; (ca. 10 x 8,7 m.).

Substraatruimte, bouwjaar 1999, groot ca. 396 m²; (ca. 49,5 x 8 m.).
warenhuisconstructie gedekt met glas, gevels sandwichpaneel, betonvloer, aluminium toegangsdeur.

Kassencomplex van ca. 27.702 m², aaneengesloten gebouwd:
Kas 1, groot ca. 8.748 m², bouwjaar 1993, breedte ca. 121,5 m. (27 vakken), lengte 72 m. (9 tralies), constructie: gegalvaniseerde onderbouw, traliespant 8.00 m., poothoogte 4.00 m., vakmaat 4.50 m., gedekt met 1,125 m. breed glas in aluminium roeden, aluminium goten, en gevels met enkele beglazing in aluminium roeden.

Voorzieningen: luchtingsysteem (2 zijdig 2 halfruits), condensgoten, centrale hemelwaterafvoer, verwarming 10 x 51 mm als buisrail en 5 x 32 mm als groeibuis, scherminstallatie ''Formalux''; bouwjaar 2016 (trek-duw met doek) draden in 2018 aangepast, middenpad van beton (ca. 3,00 m. breed), gronddoek.

Kas 2, groot ca. 18.954 m², bouwjaar 2000, breedte ca. 121,5 m. (27 vakken), lengte 156 m. (19 tralies en 1 kap), constructie: gegalvaniseerde onderbouw, traliespant 8.00 m., poothoogte 4.50 m., vakmaat 4.50 m., gedekt met 1,125 m. breed glas in aluminium roeden, aluminium goten, en gevels met enkele beglazing in aluminium roeden.

Voorzieningen: luchtingsysteem (2 zijdig 2 halfruits), condensgoten, centrale hemelwaterafvoer, verwarming 10 x 51 mm als buisrail en 5 x 32 mm als groeibuis, scherminstallatie ''Formalux'' bouwjaar 2016 (trek-duw met doek) draden in 2018 aangepast, middenpad van beton (ca. 3,00 m. breed), gronddoek.

Verwarming:
''Crone'' ketel, bouwjaar 1999, 4 miljoen kcal. ''Goedkoop'' brander bouwjaar 1999, ''Crone'' condensor (combi) bouwjaar 1999. Nieuwe vlampijpen in 2018 geplaatst.

Noodstroomaggregaat, ca. 40Kva

Expansievat, 3+1 stikstofvat

Co2 net met Co-beveiliging

Twee warmtebuffers bouwjaar 1999, (liggend) inhoud per stuk ca. 225 m³

Watervoorziening:
Substraat-unit ''Brinkman Alliance'' volledig ge-update, (bw. jr. 1999, mengbakkensysteem), vloeibare meststoffenopslag. In substraatruimte 4 watersilo, bouwjaar 1999, 4 x 150 m3, waarvan 1 x HW+GW.
1 x buffersilo, 1x drain vuilwater, 1x drain schoonwater. 6 kraanvakken in glasopstanden.
1 nieuwe plaatstalen watersilo op buitenterrein bouwjaar 2017, ca. 1.375 m3; voor HWA voorste deel van de glasopstanden.

Drainwaterontsmetter Verhitter, merk ;;Vitotherm'' bouwjaar 2001, capaciteit 5m³/uur

Géén beregening aanwezig

Klimaatregeling:

''Hoogendoorn Economic'' klimaatcomputer, bestaande uit: ge-update hard- en software w.o. pc, beeldscherm, kast en toetsenbord. Regelt de luchting, water, bemesting etc. voor 6 afdelingen.

Overige voorzieningen:

ventilatoren
geluidsinstallatie
beveiligingsinstallatie
extra drainput in glasopstanden (2017)

Diversen:

erfverharding bestaande uit betonklinkers ca. 2.000 m²

enkelwandige olietank ca. 3.000 liter in lekbak enkelwandige dieselolietank ca. 1.000 liter in lekbak

(6) porto-cabins / woonunit buitenterrein

(Nuts)voorzieningen:

water, zelfstandige aansluiting aanwezig, alsmede gietwater aansluiting capaciteit 4 m³ / uur; gas, zelfstandige aansluiting aanwezig
elektra, géén zelfstandige aansluiting aanwezig, voeding thans via 1 kabel van Oude Zwartweg 16, deze stroomkabel wordt weggehaald, er dient een nieuwe zelfstandige aansluiting te worden aangevraagd
internet, w.o., klimaat PC, géén zelfstandige glasvezel aansluiting aanwezig, thans via 1 glasvezelkabel vanaf Oude Zwarteweg 16, deze glasvezelkabel wordt weggehaald, er dient een nieuwe zelfstandige aansluiting te worden aangevraagd.

Exploitatie:
Thans in gebruik voor de teelt van groenten

Zakelijke rechten:

Zie bijgesloten eigendomsbewijs

Bestemming:

Zie bijgesloten bestemmingsplan informatie van ruimtelijkeplannen.nl

Personeel:

Géén overname van personeel van toepassing

Voorwaarden:

Aanvaarding in onderling overleg

De eventueel op locatie aanwezige roerende goederen zijn niet bij de verkoop van de registergoederen in betrokken en kunnen op géén enkele wijze worden toegeschreven aan de registergoederen.
Overname van eventueel aanwezig roerende zaken in overleg.

Mogelijkheden voor het huisvesten van 8-10 seizoenarbeiders in de bedrijfsgebouwen en/of de (6) porto-cabins / woonunit op het buitenterrein.

Hemelwaterafvoer voorste 1/3 deel glasopstanden direct aangesloten op plaatstalen watersilo op buitenterrein, deze silo is via een teurgslagklep gekoppeld met een silo binnen, deze binnensilo was aangesloten op het Gietwaterprojekt WMD 4m³/uur. Welke aansluiting thans is stopgezet, deze aansluiting kan op aanvraag weer worden geactiveerd. Achterste 2/3 deel glasopstanden direct aangesloten op het waterbassin op het naastgelegen perceel.

Waterbassin t.b.v. hemelwaterafvoer:

Waterbassin op kadastrale perceel Emmen, sectie AE, nummer 912, groot circa 2.900 m² Afmetingen ca. 88 x 33 m1.

Dit waterbassin met ca. 2.900 m² ondergrond, is gesitueerd op een ander kadastraal perceel en wordt mede te koop aangeboden. Echter is dit niet in de vraagprijs inbegrepen. Dit waterbassin met ondergrond kan dus aanvullend gekocht worden.
Een mogelijk gebruik, dus géén koop van het waterbassin t.b.v. hemelwater afvoer glasopstanden is onder aanvullende voorwaarden óók bespreekbaar.

Bestemmingplan informatie

Bestemming

Ter zake van de vigerende planregels (bouwvoorschriften, gebruiksvoorschriften, toelichting en overige bepalingen) wordt verwezen naar het ter plaatse geldende bestemmingsplan, dat met voor het verkochte relevante regelgeving is te vinden op de site: www.ruimtelijkeplannen.nl. Het bedrijf is gelegen in het bestemmingsplan Klazienaveen Tuinbouwcentrum III.

Milieu
Het bedrijf valt onder het Activiteitenbesluit

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de gemeente Emmen, T 14 0591 of
E gemeente@emmen.nl, of door de sites te bezoeken, www.tuinbouwemmen.nl of www.gemeente.emmen.nl.

Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.


Voor inlichtingen, het maken van een afspraak voor bezichtiging kunt u contact opnemen met;
Land en Tuinbouw Makelaars B.V., G. (Gerben) Wessels
T: 0683573603, E: info@ltmvastgoed.nl