Schaapsbrug 5

Heibloem

Op aanvraag

Bekijk alle informatie over dit object

u wordt doorverwezen naar de site van de makelaar

Informatie
Omschrijving Kenmerken Foto's Kaart

Omschrijving

OMSCHRIJVING:

Boomkwekerij met circa 42.000 m² containervelden, 18.926 m² kassen en circa 9.000m² volle grond teelt waarbij alle containervelden en kassen zijn voorzien van berijdbare lavavelden, waar het recycle water wordt opgevangen, agrarische bedrijfswoning, bedrijfsgebouwen, vergunde arbeidsmigrantenhuisvestingen, waterbassins erf, tuin, cultuurgrond en verder toebehoren op een totale perceeloppervlakte van 94.243m² staande en gelegen aan de Schaapsbrug 5 te Heibloem, gemeente Leudal.

De containervelden zijn voor ieder type containerteelt geschikt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan aardbeien of bessen opstelling. De betonpaden en regenleidingen zijn eenvoudig te verwijderen om één groot geheel aan containervelden te creëren. De kassen zijn ook eenvoudig om te bouwen en geschikt te maken voor andere teelten.

KADASTRALE GEGEVENS:

Omschrijving A.: Agrarisch object
Gemeente Roggel, sectie H, nummers
205 groot 1,24.50 ha.
1197 groot 1,99.60 ha.
1417 groot 0,92.30 ha.
1651 groot 2,26.12 ha.
1654 groot 2,19.25 ha.
1689 groot 0,67.31 ha.

Omschrijving B.: Agrarische bedrijfswoning
Gemeente Roggel, sectie H, nummer
1653 groot 0,13.35 ha.
alzo tezamen groot 9,42.43 ha.

Eventueel extra te koop 15.545m² nabij gelegen aan het karreveld en extra te pachten circa 4,5 hectare direct gelegen aan de huidge locatie. Zie bijzonderheden voor een nadere omschrijving.

VRAAGPRIJS:

€1.500.000,-

OPLEVERING:

Glastuinbouwbedrijf: 1 juni 2020
Woonhuis: Eind 2021


OMSCHRIJVING REGISTERGOED: A.

TUINLAND:

Oppervlakte : 92.908 m²
Grondsoort : zand

NUTSVOORZIENINGEN:

- "Gas;"
- "Elektra;"
- "Water;"
- Riool.

ERFVERHARDING:

Soort : straatwerk
Voorzieningen : hemelwaterafvoeren, trottoirbanden en beplanting. Zeer fraai aangelegd.


GLASOPSTANDEN EN VOORZIENINGEN:

Kas 1 - Type Venlo Kas
Oppervlakte : 998 m²
Bouwer : Maurice
Afdelingen : 1
Bouwjaar : 1986
Constructie : 6,40 m. tralieligger (3 tralies x 6,40 m.)
Vakmaat : 4,00 m. (13 vakken x 4,00 m.)
Fundering : betonprop
Onderbouw : gegalvaniseerd 3,00 m.
Gevel : enkel beglaasd, aluminium roeden
Goot : AC goot met condensgootjes
Dek : 1,00 m. glas, aluminium roeden
Lucht : tweezijdig 2 ruits luchtramen, schommelmechaniek


Verwarming per 6,40 m.
- "24 slangen als grondverwarming;"
- "1 heteluchtkanon, type Priva DA , bjr 2006; "

Watertechnisch per 6,40 m.
- "4 witte regenleidingen met sprinkler sproeiers;"

Scherminstallatie
- "trek-duwsysteem, bjr. 2009 met scherm- en energiedoek, bjr. 2009;"

Teeltvloeren
- "10 cm. beton granulaat, afgedekt met gronddoek;"

Diversen - "schuifdeuren;"
- "gronddoek;"
- aardgasaansluiting.


Corridor tussen kas 1 en kas 2
Oppervlakte : 563 m²
Bouwer : Rovero
Bouwjaar : 2008
Constructie : 12,80 m. tralieligger (1 tralie x 12,80 m.)
Vakmaat : 4,00 m. (11 vakken x 4,00 m.)
Fundering : betonprop
Onderbouw : gegalvaniseerd 4,20 m.
Gevel : enkel beglaasd, aluminium roeden
Dek : Folie. Folie vernieuwd in 2018
Vloer : beton en klinkers
Voorzieningen : rolpoorten 2 stuks


Kas 2 - Type Cabriolet Kas - Folie Kas, Folie vernieuwd in 2018
Oppervlakte : 4.234 m²
Bouwer : Rovero
Bouwjaar : 2005
Constructie : 9,60 m. tralieligger (7 tralies x 9,60 m.)
Vakmaat : 4,50 m. (14 vakken x 4,50 m.)
Fundering : betonprop
Onderbouw : gegalvaniseerd 3,70 m.
Gevel : deels enkel beglaasd, aluminium roeden en deels folie. Folie vernieuwd 2018
Goot : aluminium goot
Dek : Folie. Folie vernieuwd in 2018
Betonpad : gevelpad, 3,00 m. breed


Watertechnisch per 9,60 m.
- "6 witte nevelleidingen met nozzle;"

Scherminstallatie
- "trek-duwsysteem, bouwjaar en doek onbekend;"
- "1 x tussenrolscherm;"

Teeltvloeren
- "10 cm. berijdbare lava afgedekt met gronddoek;"
- recycle water wordt opgevangen.

Diversen - "automatische schuifdeuren;"
- "gronddoek;"
- spuitboom.


Kas 3 - Type Cabriolet Kas - Folie Kas, Folie vernieuwd in 2018
Oppervlakte : 5.702 m²
Bouwer : HCT
Bouwjaar : 1998
Constructie : 6,40 m. tralieligger (11 tralies x 6,40 m.)
Vakmaat : 3,00 m. (27 vakken x 3,00 m.)
Fundering : betonprop
Onderbouw : gegalvaniseerd 4,00 m.
Gevel : deels enkel beglaasd, aluminium roeden en deels folie. Folie vernieuwd 2018
Goot : AC goot folie vernieuwd in 2018
Dek : Folie. Folie vernieuwd in 2018
Betonpad : middenpad, 3,00 m. breed


Watertechnisch per 6,40 m.
- "3 witte regenleidingen met sprinkler sproeiers;"

Teeltvloeren
- "10 cm. berijdbare lava, afgedekt met gronddoek;"
- recycle water wordt opgevangen.

Diversen
- "schuifdeuren;"
- gronddoek.


Corridor tussen kas 3 en kas 4
Oppervlakte : 306 m²
Bouwer : HCT
Bouwjaar : 1998
Constructie : 8,50 m. tralieligger (1 tralie x 8,50 m.)
Vakmaat : 3,00 m. (12 vakken x 3,00 m.)
Fundering : betonprop
Onderbouw : gegalvaniseerd 4,00 m.
Gevel : enkel beglaasd, aluminium roeden
Dek : Folie. Folie vernieuwd in 2018
Vloer : beton en klinkers


Kas 4
Oppervlakte : 4.838 m²
Bouwer : onbekend
Bouwjaar : 1993
Constructie : 6,40 m. tralieligger (12 tralies x 6,40 m.)
Vakmaat : 3,00 m. (21 vakken x 3,00 m.)
Fundering : betonprop
Onderbouw : gegalvaniseerd 3,50 m.
Gevel : enkel beglaasd, aluminium roeden
Goot : AC goot met condensgootjes
Dek : 0,875 m. glas, aluminium roeden
Lucht : tweezijdig 2 ruits luchtramen, schommelmechaniek
Betonpad : middenpad, 2,00 m. breed


Watertechnisch per 6,40 m.
- "3 witte regenleidingen met sprinkler sproeiers;"

Scherminstallatie
- "trek-duwsysteem, bjr. en doek onbekend;"

Teeltvloeren per ... m.
- "10 cm. berijdbare lava afgedekt met gronddoek;"
- recycle water wordt opgevangen.

Diversen
- "schuifdeuren;"
- gronddoek.


Kas 5 - Tunnelkassen
Oppervlakte : 3.154 m²
Bouwer : onbekend
Bouwjaar : 2004
Constructie : tunnelkas - folie. Folie vernieuwd in 2018
Breedte : 6,10 m.
Lengte : 30 m. x 10 tunnels
Lengte : 31 m. x 7 tunnels
Betonpad : middenpad


Watertechnisch per tunnel
- "2 regenleidingen met sprinkler sproeiers;"

Teeltvloeren
- 5 cm. lava afgedekt met gronddoek.

Diversen
- "schuifdeuren;"
- gronddoek.


BEDRIJFSGEBOUWEN:

Bedrijfsruimte
Oppervlakte : 770 m²
Bouwjaar : 2009
Lengte : 35 m.
Breedte : 22 m.
Constructie : stalen spant
Fundering : betonvoet
Gevel : grotendeels spouw metselwerk met aluminium kozijnen voorzien van dubbel glas
Dek : sandwichpaneelplaten
Vloer : beton

Voorzieningen - vloerverwarming in werkruimte, kantine, kantoor en toilet.
- "3 automatische overheaddeur, loopdeuren en schuifdeuren;"
- "loodsruimte van 221m²;"
- "potgrondloods van 142m²;"
- "verwerkingsruimte van 152m²;"
- "overslagruimte van 84m²;"
- "koelcel van 28m²;"
- tl-verlichting.

Inbouw : 110 m²
Bouwaard : halfsteens metselwerk met glas in aluminium kozijnen.

Indeling - "kantoor;"
- "kantine met keukenblok;"
- "sanitaire groep, omvattende 2 toiletten, 2 urinoirs, rvs wasbak;"
- "kleedruimte;"
- "c.v.-ruimte, Nefit H.R.;"
- zolder.

Voorzieningen inbouwen
- "alarminstallatie;"

2de loods
Oppervlakte : 191 m²
Lengte : 9,90 m.
Breedte : 19,30 m.
Bouwjaar : 1981
Constructie : stalen spant
Fundering : betonvoet
Gevel : damwandprofiel met binnenzijde betonwanden liggers
Dek : asbestvrije golfplaten
Vloer : beton
Voorzieningen :
"gewasbeschermings middelen kas;"
"zolder;"
"automatische rolpoort;"
alarminstallatie.