Noord-Lierweg nabij 20 en Blaker 4-14

De Lier

Op aanvraag

Bekijk alle informatie over dit object

u wordt doorverwezen naar de site van de makelaar

Informatie
Omschrijving Kenmerken Foto's Kaart

Omschrijving

Omschrijving
Oppervlakte: circa 7.64.29 ha
Grondsoort/profiel : klei (bron: bodemkaart Nederland)
Ontsluiting : via een bestaand erf/ontsluiting nabij Noordlierweg 20 en extra ontsluitingen op de Blaker, nabij nummer 2 en 14
Drainage/ontwatering : aanwezig, maar beschadigd en/of buiten gebruik
Verkaveling/vorm: het betreft een overwegend rechthoekige kavel, doch met enkele in-/verspringingen. De kavel is circa 140 m breed bebouwbaar.
Belendingen : overwegend glastuinbouw, particuliere woonbebouwing
Bijzondere kenmerken : er is een inrichtingstekening gemaakt met een bebouwingsvariant van ruim 55.000 m2 glasopstanden, exclusief bedrijfsruimten, erf en waterbassins. Aan deze tekening kunnen overigens geen rechten worden ontleend. De inrichting is verder naar eigen inzicht van de koper in te vullen, conform de geldende regelgeving.

Ligging
Gelegen aan de Noord-Lierweg nabij 20 en De Blaker 4-14 te De Lier in het Westlands glastuinbouwgebied.

Bestemming
Op de locatie is van toepassing het bestemmingsplan Glastuinbouwgebied Westland van de gemeente Westland d.d. 19 december 2012.

aangewezen bestemming:
- enkelbestemming ‘Agrarisch – Glastuinbouw’
- dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie’
- functieaanduiding ‘specifieke vorm van waarde – 2’
zie hierna een uitsnede van het bestemmingsplan en bijgesloten regels en overigens verwijzen wij u voor het gehele bestemmingsplan naar de website ruimtelijkeplannen.nl

Woonhuis
Voor de woning Noord-Lierweg 20 met 930 m2 onder- en omliggende grond geldt een eerste recht van koop tegen de waarde als agrarische bedrijfswoning (zie voor de voorwaarden de aankomsttitel, welke is op te vragen bij de verkopend makelaar). Optioneel is de woning Blaker 6a te koop met een nader overeen te komen perceel onder- en omliggende grond.